.... Žít svůj sen ....

MUDr. Yvona Kotroušová MBA
lékařka, mentorka a koučka
certifikovaná koučka a mentorka PURE MIND
Ambassadorka Niche

zmenit-svet
Picture of Yvona Kotroušová

Yvona Kotroušová

Chceš li změnit svět

Chceš-li změnit svět, miluj muže, skutečně ho miluj!

Vyber si toho, jehož duše jasně volá tvou;
který tě vidí a který je dost statečný na to, aby se bál.

Přijmi jeho ruku a veď ho jemně za krví svého srdce,
kde může ucítit tvé teplo, spočinout
a nechat svou tíhu shořet v tvých ohních.

Pohlédni mu do očí,
nahlédni hluboko dovnitř a
uvidíš, co spícího, bdělého,
ostýchavého či čekajícího se tam ukrývá.

Pohlédni mu do očí a uvidíš v nich jeho otce,
dědy a všechny ty války a šílenství,
které vedly jejich duše v nějaké vzdálené
zemi, vzdáleném čase.

Pohlédni, bez souzení, na jejich bolesti,
utrpení, muka a vinu.
A nechej to vše odejít.

Vciť se do břemene jeho předků a poznáš,
že on v tobě hledá bezpečné útočiště.

Nechej ho roztát ve svém neochvějném pohledu,
věz, že ty nemusíš zrcadlit ten hněv,
neboť máš dělohu,
sladkou hlubokou bránu,
která omývá a hojí staré rány.

Chceš-li změnit svět, miluj muže, skutečně ho miluj!

Seď před ním v plném majestátu svého ženství,
v dechu své zranitelnosti,
v hravosti své dětské nevinnosti,
v hloubi své smrti.

V kvetoucím pozvání,
jemně ustupujícím,
dovol jeho síle muže,
aby předstoupila
a vykročila směrem k Tobě
…a společně s Tebou, tiše
a vědomě vplula do lůna Země.

A pokud couvne… a on couvne…
uteče do své jeskyně…
Shromáždi kolem sebe své babičky
a zachumlej se do jejich mouder.
Naslouchej jejich jemnému šepotání,
které zklidní tvé vystrašené dívčí srdce.
A přiměje tě, aby ses ztišila…
a trpělivě čekala na jeho návrat.

Seď a zpívej u jeho dveří píseň rozpomínání,
že zase znovu, smí být ukonejšen.

Chceš-li změnit svět, miluj muže, skutečně ho miluj!

Nesnaž se z něj pomocí lsti, klamu,
svádění a podvodu vyloudit malého chlapce.
Jen abys jej vlákala… do sítě destrukce,
kde vládne chaos a nenávist,
horší než jakákoli válka,
kterou vedli jeho bratři.

To není ženské,
to je pomsta.
Je to jed, jed zneužívání,
prostupující linie po celé věky,
znásilňování našeho světa.

A to ženě nedává sílu,
snižuje ji, když mu uřezává koule
a zabíjí to nakonec nás všechny.

A ať už ho jeho matka držela,
nebo to nedokázala,
ukaž mu nyní pravou matku.

Drž ho, veď ho ve své ušlechtilé spanilosti
a své hloubce, doutnající až v jádru samotné Země.

Netrestej ho za jeho zranění,
o kterých se domníváš,
že nenaplňují tvé potřeby nebo kritéria.

Plač pro něj sladké řeky,
krvácej to vše zpátky domů.

Chceš-li změnit svět, miluj muže, skutečně ho miluj!

Miluj ho natolik,
aby mohl být nahý a volný
miluj ho natolik,
aby tvé tělo a tvou duši
otevřel cyklu zrození a smrti.

A děkuj mu za tuto příležitost.

Když spolu tančíte divokými větry
a tichými lesy, měj odvahu být křehká
a nechat ho pít z jemných okvětních lístků své bytosti.

Dej mu pocítit,
že tě může držet,
být ti oporou a chránit tě.

Klesni mu do náruče a důvěřuj,
že tě chytí, i když tě předtím tisíckrát pustili.
Nauč jej, jak se odevzdat, tím, že se odevzdáš sama
a splyň se sladkou prázdnotou srdce tohoto světa.

Chceš-li změnit svět, miluj muže, skutečně ho miluj!

Povzbuzuj ho, nasycuj,
dávej mu svolení,
naslouchej mu,
drž ho, leč ho.

A na oplátku budeš vyživována,
podporována a ochraňována jeho
silnými pažemi, jasnými myšlenkami
a zaostřenými šípy.

Neboť když jej necháš,
může být vším,
o čem sníš.

Chceš-li milovat muže, miluj sebe sama.
Miluj svého otce, miluj svého bratra,
svého syna, svého bývalého partnera,
Miluj muže – od prvního chlapce,
kterého jsi políbila,
až po toho posledního,
kterého jsi oplakala.

Děkuj za dary;
dary všeho, co se ti až po
toto setkání podařilo rozplést
a nalézt v sobě.

Děkuj za dar muže,
který teď stojí před Tebou,
a najdi v něm zárodek všeho,
co je nové a zářící.

Semínko, kterému můžete dávat vláhu
a nechat tak spolu vyrůst novému světu.

~ Lisa Citore

Foto: pixabay.com, unsplash.com

Nenechte si ujít žádný příspěvek

Zadejte svůj e-mail a nic vám neuteče

Sdílet

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru