.... Žít svůj sen ....

MUDr. Yvona Kotroušová
lékařka, mentorka a koučka​
certifikovaná koučka a mentorka PURE MIND

Mentoring a koučink

Připravujeme pro vás mnoho novinek v koučinku a mentoringu, těšte se s námi.

30.5.2019 jsem se stala certifikovanou koučkou a mentorkou PURE MIND pro práci s Emočními rovnicemi®

​Co je to KOUČINK? – Jde o vědomé pokládání otázek, které dovedou klienta k pochopení problému a k rozhodnutí,
jak problém vyřešit.

Co je to MENTORING? – Jde o provázení klienta situací, kterou řeší, s aktivními vstupy a radami mentora (člověka,
který klientovi naslouchá). Na rozdíl od KOUČINKU tedy zasahuje mentor přímou radou
a doporučením klientovi, čímž urychlí vyřešení problému klienta a dosažení jeho cíle.

Obě metody se vzájemně doplňují a s chutí je používám tak, aby se můj klient cítil dobře a pomohla jsem mu jít na jeho cestě za svým snem.

Nabízím Vám

 • Mentoring a koučink v oblasti zdravého životního stylu, redukce a udržení hmotnosti, zbavení se zlozvyků, řešení
  tzv. emočního tuku, doporučení vhodné životosprávy a pohybových návyků
 • Mentoring a koučink v oblasti psychosomatiky (vliv psychiky na naše tělesné zdraví,a náprava podceňování tohoto
  vlivu, vysvětlení souvislostí a prevence a léčba rozvoje tzv. psychosomatických onemocnění)
 • Mentoring a koučink v oblasti osobního rozvoje, nalezením a posílením vlastního Já, cesty za svým snem (nalezení
  talentů, sebelásky a sebeúcty, přijetí sebe sama, růstu osobnosti)
 • Mentoring a koučink v oblasti vztahů (vztahy partnerské, mezigenerační, pochopení a přijetí mužského a ženského
  principu , náprava nevhodných stereotypů)
 • Mentoring a koučink v oblasti pracovní (nalezení talentů, rozvoj profesních dovedností a sebevědomí, zdravé
  vztahy na pracovišti, psychohygiena)
 • Mentoring a koučink v oblasti firemní (dle dohody a zadání)
 • Mentoring a koučink pro lékaře a další zdravotnické profese na základě vlastních zkušeností
  (prevence a léčba syndromu vyhoření, psychohygiena, podpora sebeúcty a sebelásky, relaxační techniky a techniky práce s tělem)
 

Rozhovor o medicíně, koučinku a lásce.

19.8.2019 – Český rozhlas České Budějovice

Pořad Zdravíčko
Eva Kadlčáková

Ceník

Firemní koučink1 hodina - 4500,- Kč
Individuální konzultace1 hodina - 1500,- Kč
Individuální konzultace, akční balíček6 hodin - 7500,- Kč (cena za 5 hodin, 6. hodina zdarma)
Workshop pro 3 - 10 osob - Ochutnávka z mentoringu a koučinku1. hodina - 590,- Kč/osoba
Close Menu